Oblicza epok 3.1 – zbiór wiedzy teoretycznej i praktycznej

Przygotowanie do matury z języka polskiego obejmuje nie tylko teorię. Wymagana jest m.in. umiejętność czytania ze zrozumieniem, analizy i interpretacji tekstu. Do opanowania praktycznych zdolności, potrzebne jest kompendium z konkretną ilością ćwiczeń. W dobrym podręczniku, wiedza powinna być usystematyzowana. Odpowiedni podział materiału pozwala uporządkować wiedzę i zachęca do regularnej nauki. Oblicza epok 3.1 to książka, która pomaga opanować język polski w zakresie podstawowym i rozszerzonym. Jest przeznaczona dla uczniów 3 klas szkół średnich. Stanowi doskonały zbiór wiedzy teoretycznej i praktycznej i umożliwia solidne przygotowanie się do matury. 

Publikacja na 5 plus od najstarszego wydawnictwa w Polsce

oblicza epok 3.1 (tania książka i szybka wysyłka!) to pierwsza część podręcznika od Wydawnictwa Szkolnego i Pedagogicznego. Autorzy Dariusz Chemperek, Dariusz Trześniowski oraz Adam Kalbarczyk ułożyli materiał chronologicznie. Obejmuje on wiedzę z epoki Młodej Polski oraz dwudziestolecia międzywojennego. W podręczniku znajduje się wiele ułatwień dla uczniów –  komentarze, wyjaśnienia pojęć kluczowych, powtórki. Zadania, które dotyczą tekstów znanych autorów, takich jak Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Fiodor Dostojewski, Stefan Żeromski, zostały tak opracowane, by zwiększać umiejętności uczniów w zakresie interpretacji, czy retoryki. Maturzysta powinien odpowiednio argumentować, uzasadniać opinie oraz umiejętnie analizować teksty literackie. Ćwiczenia zamieszczone w podręczniku pozwalają wyszlifować wskazane umiejętności i dobrze opanować materiał. W podręczniku występują odnośniki do czasów współczesnych, by unaocznić młodym odbiorcom aktualność literatury minionych epok. 

Gwarantowany sukces w nauce

Występujące w książce regularne powtórzenia najważniejszych terminów oraz pytania kontrolne porządkują i utrwalają wiedzę. Na końcu każdego działu autorzy zamieścili analizę tekstu nieliterackiego oraz ćwiczenie zachęcające do tworzenia własnego tekstu. Materiał podzielony na lekcje ułatwia pracę z podręcznikiem zarówno nauczycielom, jak i uczniom. Kolorystyczne wyróżniki, prosty i klarowny język przemawiają do ucznia i ułatwiają naukę. “Oblicza epok 3.1” umożliwia osiągnięcie pozytywnych wyników na maturze z języka polskiego.