Podręcznik Oblicza epok 3.1 – dla kl.3 liceum

“Oblicza epok 3.1” jest podręcznikiem do języka polskiego przeznaczonym dla 3 klasy liceum i technikum. To pierwsza część książki wydanej przez WSiP. Obejmuje ona literaturę Młodej Polski oraz dwudziestolecia międzywojennego. Podręcznik jest atrakcyjny dla ucznia – bogaty w ilustracje, fotografie, zdjęcia. Ważne informacje są wyodrębnione graficznie. Autorzy książki przedstawiają je na kolorowym tle lub ujmują w tabele czy diagramy. Podręcznik “Oblicza epok” 3.1 składa się z dwu działów.

Budowa działów

Oba działy rozpoczynają teksty wprowadzające w kulturę i tradycję epoki. Podają czas jej trwania, uczeń znajdzie tam również nawiązania do filozofii, wyjaśnienia pojęć filozoficznych. Autorzy podręcznika starają się przybliżyć użytkownikom książki architekturę, sztukę, malarstwo, rzeźbę, muzykę danej epoki. Później przychodzi kolej na literaturę. Uczeń poznaje poezję autorów przełomu XIX i XX wieku oraz wybitne osiągnięcia w dramacie i epice: “Wesele”, “Zbrodnię i karę”, “Chłopów”, “Moralność pani Dulskiej”. Na koniec każdego działu następuje podsumowanie i zebranie najistotniejszych informacji w formie tabeli. Uczeń ma również możliwość nabycia umiejętności pracy z tekstem nieliterackim, bowiem pod koniec działu można odnaleźć taki tekst oraz zadania i polecenia do niego. Są one podobne do tych, jakie można znaleźć w arkuszu egzaminacyjnym na maturze. Ostatnia część działu dotyczy kształcenia umiejętności tworzenia wypowiedzi – zarówno pisemnej, jak i ustnej.

Budowa jednostek lekcyjnych

Najpierw uczeń widzi oś czasu z zaznaczoną datą powstania danego utworu. Potem zapoznaje się z tekstem wprowadzającym do lektury właściwego tekstu literackiego. Po prezentacji tego tekstu następują polecenia dotyczące jego analizy i interpretacji oraz dyskusji nad problematyką utworu i postawami bohaterów. W podręczniku można znaleźć biogramy autorów, informacje dodatkowe, ciekawostki. Obok każdego tekstu literackiego znajdują się definicje pojęć z teorii literatury oraz wyjaśnienia trudnych wyrażeń czy zwrotów. Dla uczniów zdolnych autorzy zamieścili w podręczniku tzw. zadania projektowe.